Obecní úřad

Zasedání zastupitelstva.

 Zasedání zastupitelstva obce Hurtova Lhota se koná dne -.-. 2017 od 1930 hod,v zas.místnosti OU.

Program zasedání zveřejněn na ÚD.


Společenské

V měsíci DUBNU oslaví významné životní jubileum:    Jaroslav Šimek - 75let, Oldřich Čapek - 89let,

Jaroslav Kadlec - 84let, Dagmar Svobodová - 80let, Jaroslava Hloušková - 75let.     Blahopřejeme.

 

 


Dokumenty

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.1/2012 PLATNÁ OD 1.1.2013
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.1/2008 PLATNÁ OD 1.1.2009
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.3/2008 PLATNÁ OD 1.1.2009
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.4/2008 PLATNÁ OD 1.1.2009
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.5/2008 PLATNÁ OD 1.1.2009
MÍSTNÍ PLÁN OBNOVY VESNICE HURTOVA LHOTA
POMŮCKA: ŘEŠENÍ OHROŽENÍ OBYVATELSTVA
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HURTOVA LHOTA - AKTUÁLNÍ STAV
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017
  
 

ZPRÁVY Z OU HURTOVA LHOTA:

ZASÍLÁNÍ NA VÁŠ E-MAIL OBJEDNAT ZDE: dockal2410@gmail.com

K odběru se mohou přihlásit i rodáci z naší obce. Zprávy obsahují úřední info a pozvánky na kulturní akce pořádané Obecním úřadem i místním SDH. ( do zprávy napsat Jméno,Přímení,Adresu a Váš mail.)